Stunner’s wife ( Dyonne Tafirenyika) caught cheating-Zimmagazine

share on:

Stunner’s wife Dyonne Tafirenyika is currently under fire after an ex friend of hers let the cat out of the bag and dragged the former’s skeletons out the closet for all to see.

A lengthy  post by one Samantha revealed that all might not well in the Dziva household.

The post read

You’ve told Dziva so many times about being pregnant uchinyepa. Even creating fake accounts dzakanzi “title deeds” uchinyepera Dziva kuti ndi Olinda akutumira ndiye ari kukutuka. Kuti Dziva vatuke Olinda.

A month ago hauna kurongedza ma bag uchiti wakuenda. Uchiti Dziva vari kuk*ira Sisi vebasa ? But it’s only sisi vanga vawana chigubhu chako chemushonga chine ma razor chawanga wakaisa pasi pemubhedha.

Mishonga yaunobatira Dziva. Mai mwana nyaya dzako todziziva. Hauna kubata ma texts a Pokello achituka ur hubby kuti usandinetse I am not in your league.

Dziva vachinoona Pokello na Owami ?!! Shamwari dzako dzinotiudza dzese. Koiwe chih*re chako. Waikwirwa ne vana vaMugabe neshamwari dzake dzese. In one night wakitwa gang b*ng chaiyo. They laugh at you saying you are loose.

Ko kwana Coco master kwawaienda unenhumbu uchinok*irisa ? Tabva ipapo waida kuk*irwa na Mr Eazi wani ? Ko iko ku Elm court ??? Like I said your friends are ur back stabbers. Nyaya dzako todziziva. Nhasi hauziwe wakutukira Dziva kuti haugarire nhamo. Asika Mwari havazi blaz vako misodzi ya Olinda yakunge ngozi.

Leave a Response